วิกฤตฝุ่น PM 2.5 สร้างเอ็นเกจเมนต์ “เครื่องฟอกอากาศ” และ “หน้ากากอนามัย” พุ่ง

ฝุ่น PM2.5 ปัญหาซ้ำซากที่ยังรอแก้ไข ดาต้าเซ็ต เช็คเสียงชาวเน็ตค้นหาตัวช่วย “เครื่องฟอกอากาศ” และ “หน้ากากอนามัย” เป็นไอเท็มสุดฮิตที่ต้องมีเมื่อฤดูฝุ่นมาเยือน พร้อมๆ กับโปรโมชั่นการตลาด โดยเครื่องฟอกอากาศ Coway เป็นแบรนด์ที่ทำตลาดและได้รับเอ็นเกจเมนต์สูงสุดในช่วงนี้ รองลงมาเป็น Xiaomi และ Dyson ส่วนหน้ากากฯ N95 เป็นที่กล่าวถึงมากพร้อมช่องทางการสั่งซื้อบนออนไลน์อีคอมเมิร์ซ

ในช่วงเวลาที่เข้าสู่การเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูหนาวที่เตรียมเข้าสู่ฤดูร้อน เมื่อเป็นช่วงลมสงบนิ่ง ฝุ่นละอองและสารพิษรอบตัวจะถูกสะสมไว้ในชั้นบรรยากาศ เมื่อลมร้อนเริ่มพัดมา ฝุ่นจะถูกพัดลอยให้สูงขั้น และค่อย ๆ จางหายไป แต่ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ภาวะลมสงบเกิดขึ้นนานกว่าปกติ ส่งผลให้ฝุ่นต่าง ๆ ไม่ถูกพัดลอยไป และสะสมอยู่เป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นหมอกและควันในชั้นบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 

จากสถานการณ์มลภาวะทางอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งได้รับการพูดถึงเป็นจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

จากกระแสประเด็นดังกล่าว บริษัท ดาต้าเซ็ต จึงได้รวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือ DXT360 เพื่อฟังเสียงในสังคมออนไลน์ (Social listening) และนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ของ “ฝุ่น PM 2.5” ในช่วงวันที่ 1 – 20 มกราคม 2567 โดยจากการสำรวจข้อมูล พบว่า มีการพูดถึงประเด็น “ฝุ่น PM 2.5” เป็นจำนวน 11,229 ครั้ง และได้รับ Engagement ไปทั้งสิ้น 507,503 ครั้ง

เมื่อเปรียบเทียบกราฟด้านบนระหว่างข้อมูลที่มีการพูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จาก DXT360 และข้อมูลค่าเฉลี่ย PM 2.5 สะท้อนให้เห็นว่า จำนวนการกล่าวถึงประเด็น PM 2.5 นั้นเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับปริมาณค่า PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่ 9 – 10 มกราคม และช่วง 19 – 20 มกราคม ซึ่งนอกจากการกล่าวถึงที่เพิ่มขึ้นสูงตามจำนวนค่าเฉลี่ย PM 2.5 แล้วยังจะเห็นได้ว่า จำนวนการค้นหาคำว่า “PM 2.5” “เครื่องฟอกอากาศ” และ “หน้ากากอนามัย” ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน (กราฟด้านล่าง)

10 หน่วยงานรัฐที่ได้รับเอ็นเกจเมนต์สูงสุดในการให้ข้อมูลด้านฝุ่น PM 2.5

จากสถานการณ์มลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งในส่วนของการแจ้งเตือนเฝ้าระวัง แนวทางการรับมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการสังเกตอาการแพ้ฝุ่น PM2.5 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียดชื่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการกล่าวถึงเด่นๆ ดังนี้

 • กรมประชาสัมพันธ์
  1,678 Engagements
  25 Posts
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
  1,372 Engagements
  93 Posts
 • สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  1,180 Engagements
  117 Posts
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  889 Engagements
  5 Posts
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  787 Engagements
  3 Posts
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  384 Engagements
  10 Posts
 • กรมควบคุมมลพิษ
  345 Engagements
  13 Posts
 • กรมการแพทย์
  255 Engagements
  8 Posts
 • กรมป่าไม้
  236 Engagements
  4 Posts
 • กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
  220 Engagements
  5 Posts

Facebook, YouTube ช่องทางที่ได้รับ Mention และ Engagement สูงสุด

นอกเหนือจากวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนต้องร่วมกันช่วยแก้ปัญหาแล้ว วิธีการเตรียมตัวรับมือก็สำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน DXT360 พบว่าในช่วง 1 – 20 มกราคม 2567 พบว่า มีการกล่าวถึงสินค้าเครื่องฟอกอากาศและหน้ากากอนามัย เป็นจำนวนมากกว่า 1,443 ครั้ง และมีจำนวน Engagement ทั้งสิ้น 81,783 ครั้ง โดยแบ่งออกตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

คนไทยกล่าวถึงเครื่องฟอกอากาศและหน้ากากอนามัยบนโซเชียลมีเดียช่องทางไหนมากที่สุด (Channel Mention)

 • Facebook
  80.5%
 • YouTube
  10.3%
 • X (Twitter)
  4.9%
 • Forum
  2.6%
 • TikTok
  1.1%
 • Instagram
  0.6%

คนไทยเอ็นเกจฯ เครื่องฟอกอากาศและหน้ากากอนามัยบนโซเชียลมีเดียช่องทางไหนมากที่สุด (Channel Engagement)

 • Facebook
  50.1%
 • YouTube
  38.3%
 • TikTok
  9.7%
 • Instagram
  1.7%
 • X (Twitter)
  0.1%
 • Forum
  0.1%

ช่องทางสำหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย หรือสินค้าอื่นๆ จะเห็นได้ว่าช่องทาง Facebook และ YouTube เป็นช่องทางหลัก ๆ ที่ได้รับการ Mention หรือได้รับ Engagement สูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการโพสต์โปรโมตสินค้า โปรโมชั่น หรือ รีวิวสินค้าต่าง ๆ

เครื่องฟอกอากาศแบรนด์ไหนถูกกล่าวถึงมากที่สุด (Brand Mention)

 • Dyson
  19.9%
 • Airdog
  13.7%
 • Xiaomi
  10.0%
 • Thompson
  9.1%
 • Philips
  5.9%
 • Sharp
  5.6%
 • Blueair
  5.4%
 • Coway
  4.9%
 • Smart Air
  3.7%
 • LG
  2.7%
 • อื่น ๆ
  19.1%

เครื่องฟอกอากาศแบรนด์ไหนได้รับเอ็นเกจเมนต์มากที่สุด (Brand Engagement)

 • Coway
  20.6%
 • Xiaomi
  14.2%
 • Dyson
  12.8%
 • Levoit
  10.5%
 • Smart Air
  6.9%
 • Lydsto
  6.8%
 • Thompson
  5.6%
 • LG
  4.9%
 • Bwell
  4.3%
 • TEFAL
  4.0%
 • อื่น ๆ
  9.4%

สำหรับแบรนด์เด่นๆ ที่ได้รับจำนวน Mention และ Engagement เป็นจำนวนมากอย่าง Dyson และ Xiaomi ที่มีจุดเด่นที่ชัดเจนแล้วยังมีเทคนิคการตลาดต่างๆ เช่น Dyson Global Connected Air Quality Data project ซึ่งแสดงข้อมูลให้เห็นว่า คุณภาพอากาศภายในอาคารอาจจะแย่กว่าคุณภาพอากาศภายนอกเสียอีก ทำให้ผู้คนตระหนักถึงคุณภาพอากาศภายในอาคารที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ไม่ต่างจากอากาศภายนอกอาคาร หรือแบรนด์ Xiaomi ที่มีการโปรโมทและจัดโปรโมชั่นผ่าน Platform Online ต่างๆมากมายเพื่อดึงดูดลูกค้า

นอกเหนือจากแบรนด์ Dyson และ Xiaomi จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ประเด็นฝุ่น “PM 2.5” กำลังเป็นประเด็นบนโลกโซเชียล แบรนด์เครื่องฟอกอากาศต่าง ๆ เริ่มได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น และมีการโปรโมทผ่าน Influencer และแฟนเพจเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของการเก็บข้อมูลจำนวนการกล่าวถึงหน้ากาก N95, KF94, KF80, FFP1, FFP2 บน DXT360 แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีจำนวนการกล่าวถึงที่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องตามกราฟจำนวนการกล่าวถึงประเด็น PM2.5 และกราฟแสดงจำนวนค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในประเทศไทย ทำให้เห็นว่าผู้คนเริ่มให้ความสนใจและต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นตามผลกระทบจาก PM 2.5 ที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีการกล่าวถึงสินค้า “หน้ากากอนามัย” พร้อมช่องทาง E-Commerce ช่องทางต่างๆ เช่น

 • Mention ผ่าน Shopee 50 ครั้ง ได้รับ Engagement 26,462 ครั้ง 
 • Mention ผ่าน Lazada 33 ครั้ง ได้รับ Engagement 25,875 ครั้ง
 • Mention ผ่าน TikTok Shop 30 ครั้ง ได้รับ Engagement 34,010 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงช่องทางอื่นๆ อีก เช่น Officemate, Watsons เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีเครื่องฟอกอากาศช่วยกรองอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด แต่เมื่อออกไปยังที่โล่งแจ้งเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ควรสวมหน้ากากอนามัย N95 และหากเกิดอาการแสบคอ แน่นหน้าอก หายใจติดขัด หรือมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันที

ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาวิเคราะห์หา Insight รวบรวมผ่าน DXT360 แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภค (Social Listening) ของบริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด (dataxet:infoquest) โดยเก็บข้อมูลระหว่าง 1 – 20 มกราคม 2567

Author picture

By Narupon Klaiyuangthong , Pongpipat Tungkavichitwat

ข่าวล่าสุด

5 “Art Toy” ยอดฮิต ของแรร์ที่นักสะสมตามหา

กระแสความนิยม “อาร์ตทอย” (Art Toy) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในไทยซึ่ง “อาร์ตทอย” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นสำหรับเด็กเท่านั้น แต่กลายเป็นของเล่นและของสะสมที่มีการออกแบบสะท้อนถึงตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ขอ…

Read More »

“แอปหาคู่” เจาะเทรนด์คนรุ่นใหม่หารักออนไลน์

ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนโสดที่เริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาคู่และสร้างความสัมพันธ์ แม้ว่าการใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ในประเ…

Read More »

ส่องแบรนด์คอนโดในโซเชียลมีเดีย ย่าน “ลาดพร้าว” มาแรงขึ้นแท่นทำเลฮิต

ดาต้าเซ็ต สำรวจตลาดการซื้อขายคอนโดมิเนียมบนสื่อสังคมออนไลน์ พบทำเลใกล้รถไฟฟ้ายังเป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจ โลเคชั่นย่านลาดพร้าวมาแรงหลังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการ และ…

Read More »

“กางเกงช้าง” ฟีเวอร์ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทำถึงจนออเดอร์ล้น

“กางเกงช้าง” สินค้าท่องเที่ยวสุดฮิต ต่อยอดไอเดียซอฟต์พาวเวอร์ จากกางเกงช้างสู่ดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนใคร ชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่หนุนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว “กางเกงปลาทูแม่กลอง” ยืนหนึ่งในใจโซเชียลที่มีชา…

Read More »

“ทัวร์แดนมังกร” คึกคัก เอ็นเกจเมนต์ฉ่ำ รับวีซ่าฟรี

วีซ่าฟรีไทย-จีน มีผล 1 มี.ค. 67 กระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศคึกคัก คนไทยสนใจข้อมูลท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ส่องกระแสโซเชียลพบ “เสฉวน” “ยูนนาน” “ปักกิ่ง” เป็น 3 มณฑลยอดฮิตที่คนไทยนิยมไปเที่ยว…

Read More »

Vlog Week วิดีโอยาวมาแรง! ดันยอดวิวพุ่งจน “จะเครซี่” สวนเทรนด์คลิปวิดีโอสั้น

กระแสวิดีโอยาวมาแรงดันเอ็นเกจเมนต์ “Vlog Week” พุ่งติดเทรนด์ สวนทฤษฎีคนชอบดูคลิปวิดีโอสั้น หลังอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์เริ่มทำเนื้อหาคลิปยาวเกินชั่วโมงเสิร์ฟคนดูแบบเรียลๆ แต่มียอดวิวทะลุล้าน…

Read More »