เว็บไซต์กับบทบาทที่มองข้ามไม่ได้

เว็บไซต์ยังคงเป็นสื่อที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรต่าง ๆ ด้วยจุดเด่นในเรื่องของความน่าเชื่อถือ แม้ว่าในปัจจุบันผู้บริโภคจะนิยมเสพข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นหลัก แต่เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือต้องการรายละเอียดมากขึ้น ผู้บริโภคยังคงเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เพราะรู้สึกมั่นใจมากกว่า

อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้เว็บไซต์ยังคงมีความสำคัญคือ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ทำได้ง่ายกว่าโซเชียลมีเดีย เพราะมีการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาชัดเจน และมีช่องสำหรับค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด ซึ่งแสดงผลได้อย่างแม่นยำและครอบคลุม ส่วนโซเชียลมีเดียนั้นข้อมูลจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้คนหาข้อมูลเก่าได้ยากกว่า

นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์สามารถจัดทำและนำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และตอบโจทย์ผู้อ่านได้ในหลาย ๆ ด้านก็มีส่วนสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับตัวเว็บไซต์เองจนนำไปสู่การซื้อขาย การลงทุน หรือต่อยอดธุรกิจได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) (AMARIN) ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (DDI) ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ https://www.dek-d.com เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัท

“คุณแพร” ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (AMARIN)  ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เข้าไปลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟฯ ว่า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน Dek-D เป็นบริษัทเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการอ่านที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี มีฐานผู้อ่านและผู้ใช้งานที่เป็นเด็กวัยรุ่น นิสิตนักศึกษา แล้วก็มีธุรกิจด้วยกัน 3 ส่วนคือ พาร์ทการศึกษา, นิยายที่เป็น User Generated Content (UGC) และคอนเทนต์วัยรุ่นทั่วไป

ตลาดผู้อ่านของอมรินทร์จะมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ Dek-D นับเป็น Platform ที่เป็น Destination อันดับ 1 ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การศึกษา หรือว่าคอนเทนต์ Dek-D ทำตรงนี้ได้ดี และมีคุณค่า เรามองว่าอมรินทร์สามารถทำงานร่วมกันและต่อยอดธุรกิจทั้ง 3 ตัวนี้ออกไปได้

กลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างเว็บไซต์ DekD และอมรินทร์ กรุ๊ป

ความร่วมมือระหว่าง DekD และอมรินทร์ กรุ๊ป จะช่วยต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันได้อย่างไรนั้น คุณแพร มองว่า งานเขียนที่ลงใน Dek-D ก็สามารถนำมาตีพิมพ์เป็นนิยายเป็นเล่มขายในช่องทางต่าง ๆ ของอมรินทร์เพิ่มเติมได้ ทำการตลาดข้ามสื่อกันได้ (Cross Media) แล้วก็ขยายฐานลูกค้าของแต่ละฝ่ายซึ่งกันและกัน (Cross Customer) ในแง่ของสำนักพิมพ์ อมรินทร์ กรุ๊ป ก็จะมีศักยภาพในการหานักเขียนโดยเฉพาะงานต่างประเทศ ก็เท่ากับว่า อมรินทร์มีแพลตฟอร์มในการขายของเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ การเข้าไปลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ยังทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของทั้ง Dek-D และอมรินทร์ กรุ๊ป ยกตัวอย่างในส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ Dek-D ซึ่งทำกิจกรรมตรงกับเด็ก ๆ ทางอมรินทร์ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนได้ เพราะว่า ธุรกิจของอมรินทร์เอง ตัวมีเดีย & อีเวนท์ (Media & Event) สามารถขยายธุรกิจตรงนี้ ใช้โลเคชั่นร่วมกัน ทำให้งานมันใหญ่ขึ้น แล้วก็สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานกันได้กว้างขึ้น ได้สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้ไปได้ไกลขึ้น อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเลยที่อยากเข้าไปร่วม

อย่างเรามีแบรนด์เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic) เราก็สามารถจะไปร่วมงานกับทาง Dek-D ในการที่จะขยายผลให้กับเด็ก ๆ ว่าเด็กจะเรียนอะไร ฉันจะทำอาชีพอะไร แบรนด์ที่เรามีอยู่หลาย ๆ ตัวสามารถเข้าไปเสริมกัน แล้วก็ขยายตัวเนื้องานให้มีความหลากหลาย รองรับเด็กได้มากขึ้น อย่างนี้เป็นต้น

โดยในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็นนิยายหรือเชิงนิยายก็สามารถทำให้หลากหลายได้เช่นกัน ด้วยความที่กลยุทธ์ของฝั่งอมรินทร์เป็น Omni Media – Omni Channel หรือสื่อที่ครบวงจร ดังนั้น จึงทำให้อมรินทร์สามารถนำคอนเทนต์มาเผยแพร่ได้อย่างครบวงจร แล้วก็กระจายคอนเทนต์ไปได้หลาย ๆ จุด ขณะที่อมรินทร์ ก็สามารถช่วยสนับสนุนด้านการตลาด และคอนเทนต์ ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มของ Dek-D สามารถขยายตัวไปได้อีก

เทรนด์การอ่านดิจิทัลก็เป็นอะไรที่เติบโต ดังนั้นเราก็มองเห็นโอกาสผลักดัน สร้างนักเขียน-นักอ่านรุ่นใหม่มากขึ้น ตัวมีเดียก็สามารถทำการตลาดร่วมกันกับฝั่งเครืออมรินทร์ได้

บทพิสูจน์ Content is still King!

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับสื่อออนไลน์ชื่อดังอายุกว่า 20 ปี มีฐานผู้อ่านในกลุ่มวัยรุ่น นำเสนอคอนเทนต์ที่แตกต่าง หลากหลายและมีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษาในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก อย่างเว็บไซต์ Dek-D นั้น สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ รศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า เนื้อหาหรือคอนเทนต์ (Content) ถือว่ายังเป็นตัวชูโรงที่สำคัญของสื่อ

อย่างไรก็ดีคอนเทนต์จะต้องมีความเป็นต้นแบบ (Originality) ไม่ซ้ำใครเพื่อที่จะสร้างฐานผู้อ่านและทำให้คอนเทนต์ขายได้

ไม่ว่าสื่อจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ หากคอนเทนต์มี Originality ก็จะสามารถปูทางไปต่อได้ ตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ที่มีหรือหาอ่านได้เฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น ผู้บริโภคที่เป็นฐานลูกค้าของสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะหาทางซื้อมาให้ได้ เพื่อที่ตนเองจะได้อ่านคอนเทนต์ที่หาอ่านไม่ได้จากสื่ออื่น” อาจารย์วิกานดา กล่าว (อ่าทสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

ในยุคปัจจุบันที่สื่อมวลชนมีความหลากหลาย การสร้าง Originality ให้กับสื่อของตนเองอาจทำได้ผ่านการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบที่มีความเฉพาะ เจาะลึก ไม่ใช่คอนเทนต์ที่ทำแค่เพียงเล่าเรื่องราวหรือบอกต่อข้อมูลเบื้องต้น แต่ต้องสอดแทรกการคิด วิเคราะห์ นำเสนอมุมมองที่หาไม่ได้จากสื่ออื่น

5 อันดับเว็บไซต์ประเภทสื่อและข่าวยอดนิยม

หากจะพิจารณาถึงเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในแง่ของการนำเสนอคอนเทนต์อีกประเภทแล้ว เว็บไซต์ประเภทสื่อและข่าวก็ติดอันดับมาโดยตลอด ข้อมูลจาก similarweb.com แสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์ประเภทสื่อและข่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรกในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2565 ยังคงเป็นเว็บไซต์เดิมทั้ง 5 เว็บไซต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน ต่างกันเพียงการสลับตำแหน่งเล็กน้อยเท่านั้น

ทั้ง 5 เว็บไซต์ประเภทสื่อและข่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีจุดเด่นแตกต่างกันไป โดย sanook.com นำเสนอข่าวบันเทิงเป็นหลัก, thairath.co.th เป็นสำนักข่าวชั้นนำที่โดดเด่นเรื่องข่าวในกระแสและข่าวเจาะลึก, yahoo.com แตกต่างด้วยการเป็นเว็บข่าวภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ, bangkokbiznews.com เน้นนำเสนอข่าวในแวดวงธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงิน และ khaosod.co.th ชูจุดแข็งนำเสนอข่าวเด่นประเด็นร้อน แต่เว็บไซต์เหล่านี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ การนำเสนอข่าวที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ เช่น บันเทิง กีฬา ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี สุขภาพ ฯลฯ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับข่าวสารใหม่ล่าสุดและข้อมูลที่ต้องการจากที่เดียว เว็บไซต์เหล่านี้จึงครองใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่อง     

5 อันดับเว็บไซต์ประเภทอีคอมเมิร์ซยอดนิยม

อีกหนึ่งหมวดหมู่เว็บไซต์ที่รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือเว็บไซต์ประเภทอีคอมเมิร์ซ โดยนอกจากจะเป็นช่องทางการขายสินค้าแล้ว บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ ยังสามารถใช้ช่องทางนี้โปรโมทแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าก็จะมีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะยิ่งได้คะแนนและความคิดเห็นในเชิงบวกเท่าใด ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเห็นก็จะยิ่งมีความมั่นใจและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไม่ยาก ทำให้แบรนต่าง ๆ สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องจากการบอกปากต่อปาก สำหรับเว็บไซต์ประเภทอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรกในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม มีดังนี้

สื่อออนไลน์-เว็บไซต์