ภูมิทัศน์สื่อไทยปี 2566 - 2567

ภูมิทัศน์สื่อไทยกับความท้าทายรอบด้านในปี 2567

ภูมิทัศน์สื่อไทยในปี 2567 มีแนวโน้มว่า จะเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อ รูปแบบการเสพสื่อ รวมถึงคอนเทนต์ที่มีการแบ่งกลุ่มแยกย่อยและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า Fragmentation รวมทั้งอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเอไอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) หรือเจน ไอเอ ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานภูมิทัศน์สื่อไทย (Thailand Media Landscape 2023-2024) ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด พร้อมนำเสนอแนวโน้ม ข้อมูลและความเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ ตลอดจนมุมมองจากนักวิชาการ สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในบทสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจะช่วยปูทางสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 ตลอดจนกลยุทธ์และเคล็ดลับในการผลิตคอนเทนต์และการตลาด  อ่านต่อ >>

บทสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงแนวโน้มสื่อไทยปี 2567